VÍTEJTE NA VČELAŘSKÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

STRÁŽNICE


MOTTO:
"Kdyby včela zmizela z povrchu země, potom by měl člověk pouze čtyři roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk."

AKTUÁLNÍ INFO


Výroční schůze včelařů bude v neděli 3.2.2019 od 14:00 hod. v kulturním domu Strážničan. Žádáme členy, aby si připravili i nějaký program či přednášku pro ostatní přítomné členy. Pokud Vás něco napadne, dejte vědět. Děkuji.

S pozdravem
Radek Botur

Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu - aktualizováno SVS - mapaPRO ZAJÍMAVOST

!! Zajímavý článek k problematice včelího moru - viz článek v rubrice aktuální články nebo odkaz !!K SEZNÁMENÍ

-> Nařízení SVS ze dne 28.4.2014 č.j. SVS/2014/031845-B - mimořádná veterinární opatření - odkaz

-> Nařízení SVS, kterým se mění nařízení SVS č.j. SVS/2014/031845-B z 28.4.2014 - čtěte!

-> Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu-aktualizované SVS - odkaz

-> Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.3.2014 - viz článek

-> Aktuální znění Nařízení vlády č. 197/2005 o stanovení podmínek poskytní dotace - článek nebo odkaz. V článku je vložen rovněž odkaz na změny platné od 1.9.2013 - dostupné rovněž zde

->Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihomoravském kraji -celý text


Nařízení SVS, kterým se mění nařízení SVS č.j. SVS/2014/031845-B z 28.4.2014

21. května 2014 v 18:07 |  DŮLEŽITÉ INFO
č.j..: SVS/2014/036578-B

Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární
správy č. j. SVS/2014/031845-B ze dne 28. 4. 2014
(dále jen "nařízení")

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), tímto mění

mimořádná veterinární opatření č.j. SVS/2014/031845-B ze dne 28. 4. 2014,

která byla nařízena z důvodu výskytu nebezpečné nákazy - moru včelího plodu na území Jihomoravského kraje, takto:
Čl. 1
1. Ve třetí odrážce článku 1 nařízení se za slovo "Zaječí" doplňuje čárka a vkládají slova "Moravský Žižkov, Moravská Nová Ves, Týnec, Tvrdonice, Hrušky".
2. Ve čtvrté odrážce článku 1 nařízení se za slovo "Šardice" doplňuje čárka a vkládá slovo "Prušánky".

Čl. 2

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


V Brně dne 15. 5. 2014
MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama


Děkujeme za návštěvu

Zase se zastav!!!


Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a posílají své náměty a příspěvky, i těm, kteří nám píší, že se jim stránky líbí.