VÍTEJTE NA VČELAŘSKÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

STRÁŽNICE


MOTTO:
"Kdyby včela zmizela z povrchu země, potom by měl člověk pouze čtyři roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk."

AKTUÁLNÍ INFO


Výroční schůze včelařů bude v neděli 3.2.2019 od 14:00 hod. v kulturním domu Strážničan. Žádáme členy, aby si připravili i nějaký program či přednášku pro ostatní přítomné členy. Pokud Vás něco napadne, dejte vědět. Děkuji.

S pozdravem
Radek Botur

Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu - aktualizováno SVS - mapaPRO ZAJÍMAVOST

!! Zajímavý článek k problematice včelího moru - viz článek v rubrice aktuální články nebo odkaz !!K SEZNÁMENÍ

-> Nařízení SVS ze dne 28.4.2014 č.j. SVS/2014/031845-B - mimořádná veterinární opatření - odkaz

-> Nařízení SVS, kterým se mění nařízení SVS č.j. SVS/2014/031845-B z 28.4.2014 - čtěte!

-> Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu-aktualizované SVS - odkaz

-> Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.3.2014 - viz článek

-> Aktuální znění Nařízení vlády č. 197/2005 o stanovení podmínek poskytní dotace - článek nebo odkaz. V článku je vložen rovněž odkaz na změny platné od 1.9.2013 - dostupné rovněž zde

->Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihomoravském kraji -celý text


Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření

19. května 2014 v 6:32 | SVA |  DŮLEŽITÉ INFO

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b), e) a § 54 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji.

Čl. 1
Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se stanovují katastrální území měst a obcí:
 • okres Brno-město - Černá Pole, Husovice, Sadová, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Žabovřesky, Židenice, Vinohrady
 • okres Brno-venkov - Bílovice nad Svitavou, Kanice, Řicmanice
 • okres Břeclav - Bavory, Břeclav, Březí, Bulhary, Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Klentnice, Ladná, Lednice, Mikulov, Milovice, Nejdek, Perná, Podivín, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Nové Mlýny, Sedlec, Valtice, Zaječí
 • okres Hodonín - Dubňany, Kyjov, Milotice, Mistřín, Petrov, Rohatec, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Strážnice, Svatobořice, Sudoměřice, Šardice

Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje:
 1. provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu bez zbytečného odkladu uvědomit o tom KVS SVS pro Jihomoravský kraj,
 2. zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku;
 3. provádět průběžně kontrolu zdravotního stavu včel, zejména pak pravidelnou prohlídku plodu;
Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se zakazuje přemísťovat včely z ochranného pásma. Přemístění včel uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro Jihomoravský kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu.

Čl. 3
Vyšetření zimní měli v ochranném pásmu
Na všech stanovištích včelstev v ochranném pásmu se provádí kontrola nákazy laboratorním vyšetřením směsných vzorků zimní měli podle následujících zásad:
 1. K vyšetření se odebírají směsné vzorky měli z každého stanoviště samostatně a to jeden vzorek od deseti včelstev.
 2. Vzorky se odebírají buď za týden až 10 dnů po posledním ošetření včelstev proti varroáze nebo jako společný vzorek k současnému vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.
 3. Odběr vzorků provádí chovatel nejlépe ve spolupráci s příslušnou základní organizací Českého svazu včelařů.
 4. Pozitivní výsledek laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu se považuje za podezření z nákazy. KVS SVS pro Jihomoravský kraj na jeho základě nařídí prohlídku všech včelstev na stanovišti a laboratorní vyšetření k vyloučení nebo potvrzení nákazy.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
 1. 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Poučení o nákaze
Mor včelího plodu postihuje nejvíce zavíčkovaný plod. Původce nákazy - Paenibacillus larvae vytváří mimořádně odolné spóry. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami, roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou šířit i roztoči a jiní škůdci. Klinické příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen, víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, kterou je možné z buněk vytáhnou jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

Čl.6
Společná a závěrečná ustanovení
 1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 2. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení č.j. SVS/2013/051245-B ze dne 5. 8. 2013 a nařízení č.j. SVS/2013/067201-B ze dne 15. 10. 2013.


V Brně dne 28. 4. 2014

MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama


Děkujeme za návštěvu

Zase se zastav!!!


Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a posílají své náměty a příspěvky, i těm, kteří nám píší, že se jim stránky líbí.